12 januari 2017

Meer techniek, meer werk

’s Ochtends word ik gewekt door het geluid van een klepperende brievenbus. Mijn onderhuidse chip geeft aan dat het Financieel Dagblad van vandaag is gearriveerd. Ik behoor tot de groep sneue mensen die maar geen afstand kunnen doen van vaste rituelen. Het geluid van een klepperende brievenbus gevolgd door dat van een knisperende krant, eveneens geproduceerd door mijn chip, naast een bak koffie, dat natuurlijk al klaar staat, zijn voor mij als begeleiding van het begin van de dag nog altijd onontbeerlijk.

lees meer »

18 oktober 2016

Wet niet zo duidelijk als AFM meent

PWC stapt naar de rechter in verband met de boete die de AFM haar heeft opgelegd naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek naar door PWC uitgevoerde controles (FD 11 oktober jl.). Het onderzoek van de AFM had in vier van de tien onderzochte controledossiers tekortkomingen aan het licht gebracht. Dat ziet er niet best uit en de vraag rijst waarom PWC via een rechtsgang andermaal de aandacht gaat vestigen op deze tekortkomingen.

lees meer »

07 juni 2015

Slachtofferrol past MKB accountants niet

Veelvuldig valt het geluid te horen dat MKB accountants het slachtoffer zijn van fouten die door de grote kantoren zijn gemaakt. Marco Moling en Guus Ham verwoorden dit ongenoegen in een opiniestuk in het Financieel Dagblad van 21 mei jl. Zij vinden het bijzonder wrang dat thans alle accountants een strikte scheiding tussen controle, advies en administratieve dienstverlening moeten aanhouden.

lees meer »
Pagina 1 van 7 > >>