Bedrijfswaarderingen

Over bedrijfswaarderingen bestaan veel misverstanden. In de eerste plaats is het van belang onderscheid te maken tussen waarde en prijs. Een prijs komt in onderhandeling tot stand, een waarde kan worden berekend, zij het op basis van subjectieve schattingen.

In de praktijk wordt een prijs vaak bepaald door een vermenigvuldigingsfactor toe te passen op een bedrijfsresultaat, meestal de EBITDA.

Een waardering baseert zich op verwachtingen met betrekking tot toekomstige kasstromen (DCF methode). Om deze verwachtingen te kunnen formuleren dient een onderneming grondig doorgelicht te worden. Ook hierbij staat samenwerking met andere disciplices hoog in het vaandel.

Blijham Overname & Advies voert bedrijfswaarderingen uit op basis van de DCF methode. Deze waarderingen kunnen aan de orde zijn in de volgende situaties:

- (voorgenomen) aankoop van een onderneming;

- (voorgenomen) verkoop van een onderneming;

- purchase price allocation (PPA) berekeningen ten behoeve van de administratieve verwerking van een acquisitie;

- splitsing van een onderneming;

- uittreding van aandeelhouders of maten;

- echtscheidingen.

 

Terug