Rik Blijham is vanaf 1991 registeraccountant en vanaf 2014 tevens registervaluator.

Rik startte zijn carrière in 1984 bij één van de toenmalige Big Eight kantoren. In de zeven jaar dat hij werkzaam was bij dit kantoor heeft Rik het klappen van de zweep goed leren kennen. In zijn jaren als manager opereerde hij vooral als adviseur van internationale ondernemingen die een verstiging in Nederland wilden openen of een Nederlands bedrijf wilden overnemen.

in 1991 vestigde Rik zich als zelfstandig registeraccountant onder de naam Blijham Registeraccountancy. Met dit kantoor richtte hij zich op MKB ondernemingen,met name familiebedrijven. Door korte communicatielijnen, een grote mate van persoonlijke betrokkenheid en het leveren van maatwerk verwierf Rik zich bij zijn cliënten de positie van financiële vertrouwenspersoon. Hierdoor heeft Rik een schat aan ervaring opgedaan op het brede terrein van het runnen van een onderneming.

In 2013 heeft Rik het openbare accountantsberoep verlaten. Sindsdien richt hij zich als adviseur specifiek op fusies, overname en herstructureringen (due diligence onderzoeken, bedrijfswaarderingen, financieringen) en het optreden als arbiter en gerechtelijk deskundige. Ook vervult hij op tijdelijke basis financiële management functies, met name wanneer de integratie van overgenomen ondernemingen aan de orde is. Zijn ervaring en opleiding staan garant voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op deze terreinen.

Rik  publiceert regelmatig opiniestukken in het Financieel Dagblad, waarmee hij ook publiekelijk de kernwaarden van de praktijk tot uitdrukking beoogt te brengen.

 

 

 

Terug