Due diligence onderzoeken

De eerste mijlpaal in een overnametraject is de intentieovereenkomst (“LOI”). Blijham Overname & Advies kan de Koper bij de totstandkoming van deze LOI adviseren omtrent de volgende aspecten:

- beoordeling en interpretatie Informatiememorandum;

- waardering ten behoeve van de uit te brengen bieding;

- mogelijke invullingen van de transactiestructuur;

- inhoud LOI.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met bedrijfsovername-adviseurs, juristen en eventuele andere specialisten wanneer de specifieke situatie daarom vraagt.

Het is verstandig na ondertekening van de LOI een due diligence onderzoek uit te laten voeren dat ten doel heeft om de risico’s van de overname voor de koper in kaart te brengen. Deze risico’s vormen aandachts-punten voor de transactiedocumenten, maar kunnen ook aanleiding zijn om de beoogde transactie op een andere wijze vorm te geven. Blijham Overname & Advies voert de financiële due diligence uit, waarbij de volgende aspecten onderzocht worden:

- risico’s resultaten en kasstromen;

- zuiverheid EBITDA in peiljaar, indien voor definitieve koopprijs van belang;

- volatiliteit werkkapitaal;

- aanwezigheid op schuld gelijkende posten die voor verrekening in aanmerking komen.

Commerciële, fiscale, juridische en pensioen risico’s worden in kaart gebracht door specialisten met wie Rik Blijham samenwerkt bij due diligence onderzoeken.

De rapportage is maatwerk, afhankelijk van de wensen van de cliënt. Zij kan beperkt blijven tot een overzicht van gevonden aandachtspunten maar kan ook uitgewerkt worden tot een rapport dat bij de aanvraag van financiering kan worden gebruikt.

 

Terug