Financieringen

In veel situaties zal externe financiering nodig zijn om een voorgenomen transactie te kunnen effectueren. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

- de overname van een onderneming;

- de fusie van ondernemingen;

- uittreding van aandeelhouders of maten;

- echtscheiding;

- grote investeringen;

- herstructurering van activiteiten.

Er is een breed scala aan financieringsvormen, die in toenemende mate gecombineerd worden om tot een optimale financieringsstructuur te komen (gestapeld financieren). Bankleningen spelen nog altijd een grote rol, maar daarnaast valt te denken aan:

- private equity;

- onderhandse leningen;

- gesubsidieerde kredietvormen;

- private placement;

- crowd funding

Blijham Overname & Advies adviseert bij het zoeken naar de optimale financieringsstructuur en levert de rapporten die nodig zijn om financiers over de streep te trekken. Ook bij deze dienstverlening staat samenwerking met andere disciplices hoog in het vaandel.

Terug