15 mei 2015

Wettelijke controleplicht belemmert kwaliteit controle

John Tros verbaast zich over het inkoopproces voor de accountantscontrole (FD 4 mei jl.). CFO's blijken de jaarrekeningcontrole vooral te zien als een moetje en knijpen de accountant af op tarief en reikwijdte van de controle. En de accountant gaat daarin mee omdat anders de concurrent dat wel doet.

lees meer »

28 maart 2015

Accountants kloppen zich op de verkeerde borst

Deloitte roept zich triomfantelijk tot winnaar uit van de verplichte roulatie van accountantskantoren bij beursgenoteerde bedrijven (FD 20 maart jl.). Dat die roulatie nog niet volledig is afgerond weerhoudt de accountant er niet van om nu al met dit bericht naar buiten te komen. Dat op het gehanteerde criterium (aantal in plaats van omzet) nogal wat valt af te dingen evenmin. Erg deugdelijk is de grondslag voor de mededeling daarmee niet.

lees meer »

14 november 2014

Rekenkamer mist voor open doel

De Algemene Rekenkamer dringt er bij de Tweede Kamer op aan om de accountantscontrole bij semi-publieke organisaties beter en scherper te maken. Hiertoe zouden deze instellingen - lagere overheden, ziekenhuizen, woningcorporaties en scholen - overgeheveld moeten worden naar de strengste controlecategorie, die voor de organisaties van openbaar belang (OOB's).

lees meer »
<< < Pagina 2 van 7 > >>