Geschillen

Rik Blijham treedt op als gerechtelijk deskundige of arbiter bij geschillen inzake de volgende aangelegenheden: 

- splitsing van ondernemingen;

- uittreding van aandeelhouders of maten;

- echtscheidingen;

- geschillen over waarderingen;

- geschillen in verband met fusies of overnames.

 

Terug