Verkoopklaar maken

De verkoop van een onderneming is geen sinecure. Het is doorgaans een gebeurtenis waarmee een ondernemer slechts één keer in zijn leven wordt geconfronteerd, waarmee grote bedragen zijn gemoeid en die vaak ook emotioneel zijn wissel trekt. Een goede voorbereiding is dan ook van groot belang en daarmee kan niet vroeg genoeg gestart worden: twee jaar is wel de minimale termijn.

Blijham Overname & Advies begeleidt het gehele proces van voorbereiding, eventueel overnametraject en nazorg. 

Voorbereiding

Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: 

- zijn er knelpunten in de fiscale, juridische en organisatorische structuur die een eventuele verkoop kunnen belemmeren;

- zijn management en toezicht op voldoende niveau en hoe groot is hierbij de afhankelijkheid van de directeur/eigenaar;

- zijn er activiteiten die voor een eventuele Koper oninteressant zijn en hem zouden kunnen afschrikken;

- is er een business plan waarin de ondernemingsstrategie helder is uitgewerkt;

- zijn er mogelijkheden om de financiële resultaten te verbeteren;

- zijn er knelpunten in de financieringsstructuur;

- zijn de gehanteerde waarderingsgrondslagen adequaat in het licht van een mogelijk verkoop;

- wie zijn potentiële kopers (strategisch, financieel, managers);

- welke waarde heeft de onderneming;

Vendor due diligence

Om de belangrijke aspecten gestructureerd in kaart te brengen is het zinvol een vendor due diligence onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek heeft ten doel de zwakke plekken van de onderneming bloot te leggen zodat deze kunnen worden aangepakt voordat het overnametraject start.

Overnametraject

Is de onderneming eenmaal verkoopklaar dan dient een informatiememorandum opgesteld te worden, een koper geselecteerd te worden, de transactiestructuur bepaald te worden en de transactiedocumenten opgesteld te worden. De koper zal doorgaans een due diligence onderzoek willen uitvoeren waarbij de verkoper zijn hele onderneming minutieus doorgelicht ziet worden. Ook bij deze stappen kan Blijham Overname & Advies begeleiding bieden.

De advisering bij verkoop is maatwerk, geheel afhankelijk van de wensen van de cliënt. Ook bij deze dienstverlening staat samenwerking met andere disciplices hoog in het vaandel.

Terug