NBA
Website van het NBA, de publiekrechtelijke organisatie van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.

Kamer van Koophandel
De website van de kamer van koophandel, waarop ondermeer het handelsregister digitaal te raadplegen is. Uittreksels, publicatiestukken en overige bedrijfsinformatie worden slechts tegen betaling verstrekt.

Belastingdienst
De officiële website van de Belastingdienst met nieuws, aangifteformulieren en toelichtingen.

Overheid
De website van de overheid met veel informatie over wetten, regelingen en andere overheidszaken.

Jurisprudentie
Website waarop veel jurisprudentie, zowel op het gebied van fiscaal recht als dat van civiel recht, is te vinden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer
De links op deze page leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Blijham Overname & Advies geen zeggenschap heeft. Blijham Overname & Advies geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen. Wij wijzen erop dat voor het toepassen van informatie die direct of indirect via de links op deze page wordt gevonden deskundige begeleiding is vereist.